Po. Pro 9th, 2019

VoxBox.cz

Hudba je dar člověku

Ochrana díla

Texty uvedené na stránkách Voxbox.cz jsou řádně označeny v záhlaví jménem autora, případně jmény více autorů. Je-li znám odkaz na další průkazné zdroje, je tento rovněž uveden u konkrétního díla. Stejně tak jsou uvedeny kontaktní informace směřující na jiné subjekty potvrzující vlastnictví ve spojení se jménem autora, nebo interpreta.

Kdokoliv registruje nový příspěvek do systému Voxbox, činí tak jako autor sám, nebo osoba pověřená, případně i jako fanoušek autora či interpreta s vědomím, že v případě pochybností může být autor nebo interpret kontaktován a záznam prověřen. V případě zjištění uvedení chybných údajů, jmen, chybných odkazů, popisu a fotografií, dojde k deaktivaci zveřejněného záznamu.

Je velice důležité zůstat fér

Radovan Bazger

Je velice důležité zůstat fér vůči těm, kteří v každém textu, každé melodii zanechali kus práce, života, své úsilí, své srdce a um. Proto jedinečný záznam na Voxbox.cz stává se vzhledem k datu zveřejnění díla i materiálem průkazným. Věříme však, že spory nezatíží naši snahu pomoci lidem spojit se v zájmu hudby a ukázat to, co mají rádi. Je velmi mnoho autorů a interpretů, kteří mají jisté obavy o své dílo. Nemusí.

V případě registrace díla jinou osobou, fanouškem, fanklubem, neznámým subjektem, kde není uveden kontakt, zdroj, nebo identifikátor, rovněž bez názvu a jmen autorů písně, melodie, textu, nebude příspěvek na webových stránkách zveřejněn. Výjimkou je situace, kdy autor není znám, případně se jedná o text a hudební fragment lidový či tzv. zlidovělý.

Zároveň upozorňujeme, že vzhledem k ochraně osobních údajů není žádný kontakt registrátora příspěvku zveřejněn, ani uchováván v databázi.

Archivy